zamieszczono:03.01.2018

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów/uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji w 2018 roku. Tegoroczny nabór nie został objęty limitem.

Zgodnie z informacją nadesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn o zatrudnienie na okres wakacji w 2018 roku mogą ubiegać się:

 • studenci szkół wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018 r.;
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów; "Immatrikulationsbescheinigung” będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły
  na dzień 31.08.2018 r.;
 • osoby, które ukończyły 18 lat;
 • osoby, które deklarują znajomość języka niemieckiego;
 • osoby, które deklarują gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;
 • kandydaci nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 stycznia 2018 roku w godz. 7.30 – 15.30 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w:

 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 227 (tel.: 32 757 33 91),
 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Bielsku- Białej, ul. Piastowska 40, 43‑300 Bielsko-Biała, pok. 228/229 (tel.: 33 81 36 977),
 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, pok. 13 (tel.: 034 36 33 861 wew.284).

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Złożenie wymaganych i prawidłowo uzupełnionych formularzy nie jest równoznaczne z otrzymaniem propozycji zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla uczniów/studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2018 r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia, zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz dokumenty do pobrania będą dostępne na stronie internetowej http://wupkatowice.praca.gov.pl