zamieszczono:25.06.2014

 

Pilnie poszukujemy zdolnych i twórczych studentów do współpracy. Dziedziny: matematyka, informatyka biologia, chemia, fizyka, historia, geografia, język polski, język angielski, przedsiębiorczość.
 
Oferujemy umowę cywilnoprawną wraz z możliwością długoterminowej współpracy oraz pomoc ze strony koordynatora merytorycznego.
 
 
Zadania: praca wykonywana w domu, polegająca na przygotowaniu zasobów edukacyjnych (scenariusze lekcji, pojedyncze materiały do wykorzystania w szkołach przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych).Przekaz ma być maksymalnie atrakcyjny, materiały dydaktyczne jakie tworzone będą przez studenta muszą odpowiadać specyfice cyfryzacji materiałów dydaktycznych. Przykładowe materiały do stworzenia: scenariusz lekcji jako całość, scenariusz gry edukacyjnej, projekt ilustracji, projekt prezentacji multimedialnej, projekt animacji, projekt wirtualnego laboratorium / eksperymentu, itp.
 
 
Liczba możliwości nieograniczona! Liczy się pomysł i chęć do współpracy