zamieszczono:17.12.2012

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu informuje,

o możliwości odbycia praktyk absolwenckich w naszym Urzędzie.

Absolwenci uzyskują doświadczenie i nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy.

Praktyki trwają trzy miesiące i są bezpłatne.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie pokój nr 49 lub telefonicznie  pod numerem 32 415 59 91 wew. 149