zamieszczono:07.02.2012

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu informuje, o możliwości odbycia

praktyk absolwenckich

w naszym Urzędzie.

 

Absolwenci uzyskują doświadczenie i nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy.  Praktyki trwają trzy miesiące i są bezpłatne.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie pokój nr 49

lub telefonicznie pod numerem 32 415 59 91 wew. 149.