zamieszczono:16.09.2013

plakat_got_a2

Projekt  jest Inicjatywą Partnerską Fundacji Imago oraz Miasta Rybnik w imieniu, którego realizuje go Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach projektu uruchomione zostało Centrum Cyfrowych Kompetencji przy Rybnickim Ośrodku Naukowo Dydaktycznym Akademii Ekonomicznej (ul. Rudzka 13c, IV piętro). W przestrzeni CCK 80 młodych osób do maja 2015 zostanie przeszkolonych w jednym z wybranych przez siebie obszarów tematycznych, takim jak:

  • grafika komputerowa,
  • cyfrowa obróbka zdjęć,
  • podstawy tworzenia i administrowania stronami www,
  • sklep on-line, tworzenie aplikacji sprzedażowych i e-marketing,
  • inne tematy - w przypadku zebrania się grupy zgłaszającej potrzebę odbycia szkolenia w danym temacie.

Wszystkie szkolenia kończą się testem oraz otrzymaniem zaświadczenia o uzyskaniu wiedzy i umiejętności praktycznych, a najważniejszym celem projektu jest pomoc uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia po nabyciu nowych kompetencji.

Cykl szkoleniowy trwa 2 miesiące, podczas których każdy z uczestników skorzysta z:

  • Doradztwa zawodowego – na etapie rekrutacji – określenie ścieżki rozwoju
  • Wsparcia grupowego – szkolenie, które podnosi kompetencje zawodowe i społeczne -24 h/grupa
  • Szkolenia z kompetencji cyfrowych (do wyboru z proponowanych bądź możliwość zgłoszenia swojej propozycji) 64 h/grupa
  • Wsparcie indywidualne Mobilnych Asystentów Edukacyjnych, którzy indywidualnie wspierać będą uczestnika w poszukiwaniu pracy i prezentowaniu nowych kompetencji – 16 h/osoba

Wsparcie indywidualne psychologa jako uzupełnienie wsparcia udzielanego w całym cyklu, motywowanie uczestników do zmiany w swoim otoczeniu – 6 h/osoba 

ulotka_got_a5_1

ulotka_got_a5_2