zamieszczono:04.12.2015

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2016 roku. W tym roku nabór został objęty limitem 100 podań na całą Polskę.

Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją
o zatrudnienie wakacyjne w 2016 roku mogą ubiegać się tylko studenci szkół wyższych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016 r., spełniający poniższe warunki:

-        deklarują znajomość języka niemieckiego;

-        deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;

-        nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 stycznia 2016 roku w godz. 7.30 – 15.30 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w:

  • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 226 (tel.: 32 757 33 91),
  • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Bielsku - Białej, ul. Piastowska 40, 43‑300 Bielsko-Biała, pok. 228/229 (tel.: 33 81 36 977),
  • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, pok. 13 (tel.: 034 36 33 861 wew.284).

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie formularzy za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach stronie niemieckiej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2016 r. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on do odesłania otrzymanej propozycji do ZAV Bonn.

            Przyjmowane będą tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty, które będzie można pobrać w siedzibie tut. Urzędu oraz ze strony internetowej http://wupkatowice.praca.gov.pl.