zamieszczono:18.09.2013

kier_przeds_434x600

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, iż w dniu 09.09.2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Kierunek przedsiębiorczość” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Rekrutacja trwać będzie przez 14 dni roboczych do dnia 26 września br.

 

W ramach działań projektowych planuje się przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, zorganizowanie szkoleń (40 godz.) oraz wsparcie doradcze (4 godz.) z zakresu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz przyznanie dla 21 osób bezrobotnych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wypłata środków przewidziana jest w okresie marzec/maj 2014r.

Projekt trwa do 31 maja 2015r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu:

www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl/