CZAS_NA_STUDIA_PO_DYPL_300

 

Po dyplomie... Czas na studia!

Świadectwo potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wiedzę może otworzyć drzwi do dalszej kariery lub umożliwić zmianę wykonywanego zawodu. Dlatego warto przyjrzeć się bogatej ofercie studiów podyplomowych w szkołach wyższych i podjąć wysiłek kontynuowania nauki. Przekonują o tym redaktorzy specjalnego wydania magazynu “Czas na Studia”, który w całości i bezpłatnie jest już dostępny w Sieci pod adresem http://www.czasnastudia.eu.

 

Podyplomowe – dla tych, którzy naprawdę chcą

Zdarza się często, że podczas studiów licencjackich i może w mniejszym stopniu magisterskich, priorytetem nie jest wcale zdobycie wiedzy. Dobra zabawa, kontakty towarzyskie, prześlizgiwanie się z roku na rok… Na studia podyplomowe decydują się osoby świadome swoich wyborów, które naprawdę chcą poszerzyć swoją wiedzę, horyzonty, nauczyć się konkretnych rzeczy. Dzięki temu są bardziej aktywni podczas zajęć, ćwiczeń, a Ty - możesz z tego tylko skorzystać.

 

Dobre znajomości

Po maturze wszyscy startują mniej więcej z tej samej pozycji. Nie mają jeszcze zbyt wielu kontaktów, które mogą pomóc w znalezieniu dobrej pracy. Na studiach podyplomowych spotykają się bardzo różne osoby
i różne światy. Świeżo upieczeni ambitni absolwenci, osoby które postanowiły zmienić wykonywany zawód,
i ludzie, którzy na rynku pracy są już od wielu lat, nierzadko zajmując kierownicze stanowiska, dla których studia podyplomowe są wymogiem korporacyjnym.

 

Korzystaj z doświadczeń tych ludzi – to niejednokrotnie praktyczna wiedza, która może ci się przydać
w przyszłości. Te kontakty mogą dać również pewną orientację: kto, jaka firma, gdzie, za ile…  Nigdy też nie wiesz, czy niebawem kolega ze studiów nie będzie przyjmował cię do pracy.

 

Pracodawca to lubi

Nie pochwalamy studiowania dla samego dokumentu. Takie wrażenie można czasem mieć
w odniesieniu do niektórych studentów studiów licencjackich czy magisterskich: ludzie uczą się nie zawsze wiedząc po co, i nie angażując się w zdobywanie wiedzy. Celem głównym jest uzyskanie dyplomu, bo tak wypada, niemal wszyscy studiują, itd.

 

W przypadku studiów podyplomowych sytuacja wygląda inaczej.  Osoba dojrzała podejmuje to wyzwanie
z pełną świadomością i jest najczęściej odbierana przez potencjalnego pracodawcę jako ktoś ambitny, kto nie boi się inwestować swoich pieniędzy i czasu w rozwój. Studia podyplomowe to wyraźny sygnał, że kandydat na pracownika nie spoczywa na laurach i nie chce stać w miejscu. Jeśli na spotkaniu rekrutacyjnym lub w liście motywacyjnym użyłeś sformułowania “chętnie się uczę i podejmuję nowe wyzwania”, studia podyplomowe będą tego najlepszym dowodem.

Studia podyplomowe = wyższe zarobki

 

Nie jest to chwyt reklamowy uczelni oferujących ten rodzaj kształcenia. Badania wynagrodzeń wyraźnie wskazują, że najwyższe zarobki osiągają osoby, które ukończyły studia MBA oraz studia podyplomowe.

 

Szansa na zmianę

Jeśli masz przekonanie, że studia I i II stopnia, które ukończyłeś były zupełnie nietrafione, a Ty nie odnajdujesz się w wykonywanym zawodzie, studia podyplomowe mogą umożliwić zmianę zawodu. Dokonując wyboru studiów podyplomowych nie musisz rozwijać w ten sposób dotychczasowego wykształcenia. Masz możliwość wyboru studiów zupełnie niezwiązanych z tym, co robiłeś dotychczas.
Na takie zmiany jest czas przez całe życie, nawet wielokrotnie.

 

Rozwój

Bez względu na motywację: zawodową czy finansową, najważniejsza powinna być chęć rozwoju osobistego. Kształcenie ustawiczne jest w dzisiejszym świecie normą, a dla ambitnej osoby wręcz koniecznością. Oczywiście dokształcać możemy się w różnoraki sposób, jednak studia podyplomowe zapewniają edukację
w ściśle określonym, wybranym obszarze. Z ćwiczenia szarych komórek nigdy nie powinniśmy rezygnować.