B i u r o K a r i e r
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu
ul. Lwowska 9
47-400 Racibórz


"Jeśli myślisz, że jesteś pokonany, to jesteś.
Jeśli myślisz, że się nie ośmielisz, to się nie ośmielisz.
Jeśli chciałbyś wygrać, lecz myślisz,
że nie możesz to niemal pewne, że przegrasz.
życiowe bitwy nie zawsze wygrywają
ludzie silniejsi i szybsi, Lecz prędzej czy później
wygrywa ten, kto wierzy,
że może zwyciężyć"

Pomagamy studentom i absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego.
Głównym celem Biura Karier jest pogłębianie wiedzy studentów i absolwentów na temat realiów rynku pracy oraz mobilizowanie ich w aktywnym i efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i marzeniom.

Biuro Karier PWSZ jest zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier

www.biura-karier.net